Όπως ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ, έτσι και πολλές τοπικές επιχειρήσεις όχι μόνο έχουν καταφέρει να επιβιώσουν έναντι του πολυεθνικού ανταγωνισμού αλλά και να ανθίσουν σε ένα άκρως παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.